Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Dofinansowanie do żłobka- procedura

Organem właściwym , który ustala prawo do dofinansowania i wypłaca dofinansowanie jest ZUS.  ZUS przesyła decyzje rodzicom , następnie przesyła informacje placówce o przyznaniu dofinasowania, a kolejno przelewa  pieniążki na konto żłobka za dane dziecko . Jak tylko otrzymamy przelewy, będziemy naliczać nadpłaty.
 
Nadpłaty powstałe , w wyniku uiszczenia opłat przez rodziców oraz wypłat dofinansowania za klika miesięcy wstecz ( np. za okres od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 ) , zaliczane będą  na poczet opłat w kolejnych miesiącach. W przypadku rozwiązania umowy , bądź jej wygaśnięcia posiadana nadpłata zostanie zwrócona wg obowiązujących zasad w żłobku .
 
Na pisemny wniosek rodziców , powstała nadpłata będzie mogła zostać  zwrócona w dowolnym terminie na wskazany przez rodziców nr rachunku konta bankowego .


Dodano dnia 23 Maja 2022

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl