Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJA DLA OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA/ PRACOWNIKA PLACÓWKI


Administratorem danych osobowych jest „Żłobek Niezapominajka” w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 23. W przypadku zapytań odnośnie ochrony danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych Wojciechem Prieba  listownie na adres placówki lub za pośrednictwem poczty email ins.och.danych@gmail.com

Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonywania umowy o świadczenie usług, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 1 lit. c oraz lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń stron, które wynikają z umowy o świadczenie usług.

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług.


Galeria

design & code LemonArt.pl