Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Plan pracy

PLAN DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZY W ŻŁOBKU „NIEZAPOMINAJKA”.

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się: współżycia społecznego w grupie dziecięcej, samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych, samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem, wymowy, myślenia i wyobraźni, doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego, sprawności ruchowej i poczucia rytmu.
 Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy. Naszym celem jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju ( zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.
Wrzesień jest miesiącem adaptacji. W tym czasie dzieci przyzwyczajają się do pań opiekujących się nimi, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł.
Od października do czerwca personel organizuje różnorodne zabawy i zajęcia :
 
ZABAWY TEMATYCZNE
(dzieci odtwarzają rzeczywistość otaczającego świata, zabawy naśladowcze.)
• zabawy w kącikach tematycznych: kuchennym, wypoczynkowym lalek, kąpieli lalek, majsterkowicza, fryzjerski, lekarski, sklepowy itp. ,
• kształtowanie nawyków grzecznościowych podczas obcowania z dorosłymi i rówieśnikami - dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,
• kształtowanie oraz doskonalenie nawyków higienicznych i porządkowych.
 
ZABAWY MANIPULACYJNO - KONSTRUKCYJNE I ZABAWY TWÓRCZE
• rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie papierem kolorowym, , wydzieranie papieru, waty, bibuły itp. ,
• budowanie i konstruowanie budowli z klocków,
• wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie itp.
 
ZABAWY ORIENTACYJNO-PORZĄDKOWE, GIMNASTYCZNE I RUCHOWE
• wyrabianie orientacji w przestrzeni, umiejętność poruszania się w małej grupie: "idziemy parami", "jedziemy pociągiem",
• ćwiczenia równowagi, zabawy bieżne i skoczne, rzutu i wspinania,
• ćwiczenia p/płaskostopiu.(chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na krawędziach bocznych stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp),
• zabawy na czworakach, zabawy chwytu, celowania i toczenia,
• ćwiczenia ogólnorozwojowe gimnastyczne (skręty tułowia, skłony, skoki, podskoki, wymachy).
 
ZABAWY UMUZYKALNIAJĄCE
• zabawy ruchowe ze śpiewem,
• ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie w rytm piosenki,
• zabawy inscenizowane,
• ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton,
• rytm, melodie, tempo np. wymowy,
• zabawy umuzykalniające ze śpiewem,
• słuchanie muzyki relaksacyjnej,
• słuchanie odgłosów dnia codziennego,
• tworzenie muzyki, gra na instrumentach,
• zagadki muzyczne: rozpoznawanie odgłosów,
• zabawa w echo - powtarzanie słów: głośno, cicho, szeptem,
• zabawy wyliczankami,
• naśladowanie np. jesiennej aury (szumu wiatru, szelestu liści),
• zabawy taneczne,
• zabawy z instrumentami niekonwencjonalnymi: puszki z kaszą, ryżem, piaskiem, grochem lub kamyczkami itp.
 
ZABAWY DYDAKTYCZNE
• rozmowy i zajęcia indywidualne (np. układanki obrazkowe, puzzle, klocki.),
• zabawy z użyciem różnych pomocy dydaktycznych,
• zabawy kształcące wymowę ( słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze),
• inscenizowanie i opowiadanie utworów literatury dziecięcej: prozą i wierszem,
• czytanie dzieciom bajek i baśni,
• przedstawienia teatralne .
 
Lipiec i sierpień  to miesiące zabaw na świeżym powietrzu przy słonecznej pogodzie.
 
ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI CEL
I
Adaptacja dziecka w żłobku
 1. Zajęcia adaptacyjne.
 2. Obserwacja  dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 3. Wrześniowe zebranie z rodzicami z  dyrektorem oraz paniami opiekunkami : przedstawienie informacji ogólnych oraz oczekiwań obu stron.
 4. Codzienne przekazywanie najważniejszych informacji i krótkie rozmowy z rodzicami podczas odbierania dzieci ze żłobka.
 5. Możliwość codziennych konsultacji z opiekunami w godzinach 12.00-14.00
 6. Zabawy integracyjne z dziećmi.
Poznanie dzieci oraz ich         środowiska
Zaklimatyzowanie się dziecka w   żłobku
 
 
 
 
II
Rozwój społeczny
 1. Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego opiekunów z dziećmi.
 2. Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 3. Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 Uspołecznienie dzieci
III
Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych
 1. Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 2. Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników.
 3. Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 4. Próby samodzielnego ubierania się - dzieci starsze.
 5. Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 
 Wspomaganie rozwoju dziecka.
IV
Kształtowanie sprawności fizycznej
Zajęcia orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne i ruchowe  Rozwój dużej i małej motoryki u   dzieci
V
Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka
Zajęcia umuzykalniające  Uwrażliwienie oraz   umuzykalnienie dzieci
VI
Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką
Zajęcia dydaktyczne  Zachęcanie rodziców do częstego   obcowania z książką wspólnie z   dzieckiem.
 
VII
Zajęcia logopedyczne
 1. Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 2. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 3. Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 4. Zachęcanie dzieci do werbalnego, poprawnego komunikowania się 
 Usprawnianie narządów     artykulacyjnych
 Kształtowanie mowy dzieci 
 
 

Galeria

design & code LemonArt.pl