Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

INFORMACJE W PIGUŁCE

 

Drodzy Rodzice , w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w tym roku nie odbędą się wrześniowe zebrania z rodzicami . Nie mniej jednak poniżej przekazuję wszelkie niezbędne informacje , które stanowią uzupełnienie e-maila organizacyjnego , którego otrzymaliście Państwa w sierpniu oraz informuję ,że w razie potrzeby indywidulanych konsultacji możecie Państwo kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami placówek .
 

  1. Administracja żłobka:

      Dyrektor żłobka – mgr Anna Damaszke
      
Z-ca dyrektora - mgr Monika Brozio
     
 Koordynatorzy :

                                siedziba– Marzena Wieloszyńska
                               
pogórze- Ewa Dąbrowska
                               
 dąbrowa –Maria Filipowska

 

  1. Ramowy rozkład dnia

      •6.00 – 8.00 przyjmowanie dzieci, zabawy według upodobań dzieci,

      •8.00 – 8.30 I śniadanie,

      •9.00 - 10.00 zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne, zabawy z dziećmi,

      •10.00 - 10.20 II śniadanie,

      •10.20 – 11.00 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne, zabawy z dziećmi, pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu,

      •11.00 – 11.30 obiad – drugie danie,

      •12.00 -14.00 leżakowanie, kołysanki, przytulanki...

     •14.00 - 14.30 obiad - zupka,

     •14.30 - 15.30 zabawy z dziećmi, czytamy i oglądamy książeczki,

     •15.30 – 15.50 podwieczorek,

     •15.50 –17.00 zajęcia dodatkowe, zabawy z dziećmi, odbiór dzieci.

 

  1. Wyprawka ( wszystkie rzeczy powinny być podpisane)

     1 .Kapcie ( „twarde” antypoślizgowe)

     2. Oznakowana piżama ( nie pajace) w worku.

     3. Oznakowana bielizna osobista i odzież na przebranie ( cały zestaw – body, spodnie, skarpetki)

     4. Pieluchy ( nie pielucho- majtki)

     5. Podkłady ( w przypadku , gdy dziecko nie używa już pieluch)

     6. Smoczek (o ile dziecko używa)-podpisany.

     7. Chusteczki higieniczne i nawilżane.

     8. Artykuły papiernicze, w celu rozwijana aktywności naszych pociech- szczegółowe informacje we wrześniu od opiekunów z grup

     4.Opłaty za żłobek

        -opłaty za świadczenia w żłobku , płatne są z góry , w terminie do 15-go każdego
         miesiąca na rachunek jednostki 38 1440 1026 0000 0000 0038 1519, w tytule
         przelewu należy wpisać : imię , nazwisko dziecka, oraz fili
        -za każdy dzień opóźnienia w opłacie gmina nalicza odsetki w ustawowej wysokości
        - odpis za wyżywienie,w przypadku zgłoszonej we właściwym czasie nieobecności dziecka  do godzi.8.00 bieżącego dnia ), następuje w miesiąc następnym
       
-informację o wysokości opłaty można uzyskać po 5 dniu roboczym każdego miesiąca

        - po nieobecności należy zgłosić obecność dziecka dzień przed ,bądź do godz. 8.00 dnia, w którym dziecko będzie w żłobku , bądź przyprowadzić dziecko                                          do godz. 8.00

     
5.Dni wolne

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż miesiąc. Termin przerwy wakacyjnej ustala na wniosek dyrektora żłobka Prezydent Miasta Gdyni i podaje do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku.

24.12.2020 r. ( wigilia ) żłobek jest nieczynny.

  1. Procedury

Zachęcam do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w naszym żłobku
( zakładka dokumenty) .

  1. PZU

W celu zabezpieczenia finansowego w razie NW nasz żłobek współpracuje z PZU.
Warunki i deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się w szatni ( siedziba – hol główny) oraz na naszej stronie internetowej
Składka na cały rok wynosi 33 zł.
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30.10.
Na konto 89 1240 6960 3014 0110 0512 0233 ( prosimy nie wpłacać na konto żłobka)

  1. Bezpieczeństwo

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy o nie zakładanie dzieciom kolczyków, ozdób , szelek . Ważne jest , aby dziecko w żłobku czuło się komfortowo, prosimy więc o zapewnienie wygodnego stroju oraz ubrań na przebranie , adekwatnego do pogody.

- przypominam ,że do żłobka przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez oznak , mogących świadczyć o jakiejkolwiek infekcji. W razie podwyższonej temperatury , bądź widocznych niepokojących objawów dziecko może nie zostać przyjęte do żłobka, bądź by

z niego odesłane .

-przed szczepieniem prosimy pytać o choroby zakaźne , a w razie wystąpienia u Państwa dziecka zgłaszać . Na prośbę rodzica wydajemy zaświadczenia o uczęszczaniu do żłobka ( dot. bezpłatnego szczepienia na ospę )

-konieczne jest aktualizowanie diet ( podparte zaświadczeniem lekarskim) , telefonów i wszystkich innych niezbędnych informacji .

 

9. Rada Rodziców 
 

Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do współpracy ze żłobkiem . Głównym zadaniem rady jest współdziałanie ze żłobkiem w celu jednolitego oddziaływania przez rodzinę i żłobek w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym, oraz uczestniczenie w życiu żłobka przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

Zachęcam chętnych rodziców do skontaktowania się z koordynatorami placówek .

  1. Wskazówki dla rodziców

     Rodzice w okresie adaptacji przynoszą ze sobą:

  •   Pewność, że dziecko sobie poradzi,

  •   Zaufanie do opiekunek i personelu żłobka,

  •   Uśmiech na twarzy, która będzie bardzo obserwowana przez dziecko i z której dziecko szybko potrafi wyczytać dobre i złe emocje.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym adaptacji , na naszej stronie internetowej w zakładce adaptacja . Mam nadzieję ,że te kilka słów pomogą zarówno Państwu, jak i naszym pociechom przejść ten trudny okres . Dajmy dzieciom czas , aby zapoznały się z nowym otoczeniem i mogły poczuć się w żłobku jak w domu.

Damaszke Anna

Dyrektor żłobka „Niezapominajka”Dodano dnia 8 Września 2020

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl