Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Kryterium - samotne wychowanie dziecka 2024

Aby uniknąć dyskwalifikacji wstępnie zakwalifikowanych dzieci z powodu niespełnienia ww. kryterium, informujemy jak należy rozumieć samotne wychowanie w rozumieniu prawa .
 
Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć takie wychowywanie, które następuje bez udziału drugiego rodzica, czyli w sytuacji w której drugi rodzic spełnia jeden z warunków:
- nie żyje,
- jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (przez co nie może wychowywać dziecka, choćby nawet chciał),
- nie wykonuje żadnych czynności w związku z wychowywaniem dziecka.
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
 
W przypadku , gdy drugi rodzic aktywnie bierze udział w wychowywaniu dziecka, to w rozumieniu prawa żadne z nich nie może zostać uznane za samotnie wychowujące dziecko, w kontekście rekrutacji.
 
Spełnianie kryterium samotnego wychowania kandydata w rodzinie potwierdza: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (dokument do pobrania z systemu rekrutacyjnego) .
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane przez żłobek w drodze udzielenia wyjaśnień .
 
 
Anna Damaszke 
Dyrektor


Dodano dnia 17 Kwietnia 2024

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl