Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

PODPISYWANIE UMÓW 2022

SZANOWNI RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA NA WRZESIEŃ 2022 ;
Prosimy o pobranie z naszej strony internetowej w zakładce "Dokumenty- przyjęcie do żłobka" :

-umowy o objęcie opieką w żłobku ( w 2 egzemplarzach)
-karty informacyjnej , do której dołączone są upoważnienia do odbioru dziecka i konieczne oświadczenia
-formularza z danymi
-wniosku o zwrot nadpłaty
oraz uzupełnienie i dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów wraz  z wnioskiem, który składaliście Państwo podczas rejestracji w sytemu Nullo  oraz kserokopią karty mieszkańca ( jeśli któryś z rodziców posiada)  do placówki , do której zakwalifikowało się dziecko w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych tj 15.06-27.06.

 
-siedziba żłobka ul . Wójta Radtkego 23  58 620 88 39
 
-filia pogórze ul. Porębskiego 21              58 622 23 76
 
-filia dąbrowa ul. Wiczlińska 33               502 919 017


Najważniejsze informacje :
-umowa zawarta na okres 01.09.2022 r. - 31.08.2023r.
-liczba posiłków -4
-w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie
  względem każdego dziecka    ( 6.00-16.00 lub 7.00-17.00)
-proszę o zaparafowanie każdej strony przez obojga rodziców
-proszę o zapoznanie się z procedurami dostępnymi na naszej stronie
-proszę pobrać i przekazać osobom upoważnionym do odbioru dziecka informację dotyczącą ochrony danych osobowych  dostępną na stronie.

 
Niedochowanie terminu skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych . W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt telefoniczny.


Dodano dnia 15 Czerwca 2022

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl