Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Rekrutacja do projektu "Aktywny Rodzic" - filia Dąbrowa

Szanowni Rodzice , 
informujemy o możliwości  wzięcia udziału w rekrutacji  w projekcie  Aktywny rodzic, realizowanym w Żłobku „Niezapominajka” - Filia Dąbrowa, gdzie od 01.01.2021 r. będziemy mogli przyjąć 27  dzieci. Projekt skierowany jest do rodziców dzieci ,znajdujących się na liście oczekujących do filii żłobka na ul. Wiczlińskiej 33 .
 
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą dostarczenia poprawnie wypełnionego w języku polskim kompletu dokumentów:
1) formularz rekrutacyjny
2) zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, bądź o przebywaniu na urlopie
macierzyńskim/wychowawczym/ rodzicielskim/lub zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające
status osoby bezrobotnej,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie pod opieką dziecka do lat 3 (np. odpis aktu urodzenia,
orzeczenie sądu itp.).
 
Dokumenty rekrutacyjne należy:
- składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
- lub przesłać drogą pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43,
81-395 Gdynia z dopiskiem: Projekt pn. „Aktywny rodzic”. W przypadku wysłania dokumentacji
rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia uznaje się datę doręczenia.
składać do 04.11.2020 rokudokumenty złożone po 04.11.2020 r. znajdą się na liście rezerwowej.
Rekrutacja na listę rezerwową II etapu Projektu odbędzie się od dnia 05.11.2020 r. i będzie
prowadzona przez cały okres realizacji projektu w trybie ciągłym, tj. do 31.08.2021 r.
 
Regulamin dostępny na naszej stronie w zakładce dokumenty- Aktywny Rodzic oraz na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia  https://gcz.gdynia.pl/projekty-unijne/projekt-aktywny-rodzic-utworzenie-60-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-w-gminie-miasta-gdyni/rekrutacja-do-projektu/


Dodano dnia 23 Października 2020

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl