Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Rekrutacja do żłobka 2024/2025

 
Szanowni Rodzie , 
Przypominamy ,że z dniem 17.04 .24 r. rusza rekrutacja do gdyńskich samorządowych żłobków z przyjęciem na wrzesień 2024 r.  
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na naszej stronie w zakładce "Rekrutacja"  http://www.zlobekgdynia.pl/rekrutacja .
 
Obowiązek złożenia formularza mają rodzice dzieci , ubiegający się o żłobek po raz pierwszy , jak również Ci , których dzieci znajdują się na liście rezerwowej . Lista rezerwowa , utworzona z dzieci , które nie zakwalifikowały się w ubiegłorocznej rekrutacji,  obowiązuje do 16.04 .2024 r. 
Rodzice , których dzieci będą kontynuować uczęszczanie do żłobka nie mają obowiązku brać udziału w rekrutacji .
 
 
Rekrutacja w pigułce !
1. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
2. Lista placówek biorących udział w elektronicznym systemie rekrutacji dostępna jest na stronie systemu rekrutacji https://gdynia-zlobki.nullo.pl, w zakładce „Informator o ofercie”.
 
Jak zapisać dziecko do żłobka?
1. Należy zarejestrować wniosek w systemie elektronicznej rekrutacji - https://gdynia-zlobki.nullo.pl.  Wniosek należy zarejestrować w terminie od 17 kwietnia do 11 maja.
• W panelu „Zarejestruj się” należy wprowadzić PESEL, imię oraz nazwisko kandydata, następnie należy nacisnąć „Zarejestruj się”. W kolejnym kroku należy wprowadzić hasło do konta i przejść do kolejnych kroków rejestracji danych przyciskiem „Dalej”.
• Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami wymaganymi, które należy uzupełnić.
• W panelu dotyczącym wyboru placówki możliwe jest wybranie dwóch żłobków. Placówki należy wskazać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
• W panelu dotyczącym kryteriów naboru należy zaznaczyć kryteria, które kandydat spełnia.
• Po zakończeniu rejestracji danych w panelu podsumowania należy nacisnąć „Zapisz”. Po zapisie danych zostanie utworzone konto kandydata.

2. Rodzic nie musi zgłaszać się osobiście do wybranego żłobka z wnioskiem. Zarejestrowany wniosek zostanie potwierdzony w systemie elektronicznej rekrutacji bezpośrednio przez wybrany żłobek pierwszego wyboru w terminie 7 dnia od daty rejestracji .
 
3. W dniu 15 maja nastąpi ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie udostępniona w systemie rekrutacji (po zalogowaniu się na konto kandydata) oraz zostanie przesłana na adres e-mail, który został wprowadzony podczas rejestracji wniosku.
 
4. W terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych (tj. 15 maja) Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w siedzibie żłobka , przy ul .Wójta Radtkego 23,  dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie miasta Gdynia.  
 
5. W dniu 15 czerwca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka.
 
6. W terminie max. 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych (tj. 15 czerwca) Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy w placówce , do której zakwalifikowało się dziecko.
 
7. Rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie prowadzona o ile żłobek nadal będzie dysponował wolnymi miejscami i nie będzie posiadał kandydatów na liście rezerwowej.


Dodano dnia 28 Marca 2024

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl