Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Aktywny Rodzic" filia Dąbrowa

Szanowni Rodzice,
 
w związku z niezgłoszeniem się wystarczającej liczby chętnych w wyznaczonym terminie (do 4.11) do projektu "Aktywny Rodzic" , informujemy o możliwości  wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej .
 
Projekt realizowany jest  w Żłobku „Niezapominajka” - Filia Dąbrowa, gdzie od 01.01.2021 r. będziemy mogli przyjąć 27  dzieci , skierowany jest do rodziców dzieci ,znajdujących się na liście oczekujących do filii żłobka na ul. Wiczlińskiej 33.
 
Rekrutacja na listę rezerwową II etapu Projektu trwa od dnia 05.11.2020 r. i będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu w trybie ciągłym, tj. do 31.08.2021 r.  Po zgłoszeniu się brakującej liczby chętnych, pozostałe podania znajdą się na liście rezerwowej. Skorzystanie z udziału w projekcie nie wyklucza pozostania również na liście oczekujących do filii żłobka.
Beneficjent zastrzega sobie prawo doboru w pierwszej kolejności uczestników projektu posiadających status osoby bezrobotnej.
 
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie następuje z chwilą dostarczenia poprawnie wypełnionego w języku polskim kompletu dokumentów:
1) formularz rekrutacyjny
2) zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, bądź o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ rodzicielskim/lub zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające
status osoby bezrobotnej,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie pod opieką dziecka do lat 3 (np. odpis aktu urodzenia,
orzeczenie sądu itp.).
 
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43,81-395 Gdynia z dopiskiem: Projekt pn. „Aktywny rodzic”. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia uznaje się datę doręczenia.
 
Regulamin dostępny na naszej stronie w zakładce dokumenty- Aktywny Rodzic oraz na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia  https://gcz.gdynia.pl/projekty-unijne/projekt-aktywny-rodzic-utworzenie-60-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-w-gminie-miasta-gdyni/rekrutacja-do-projektu/


Dodano dnia 10 Listopada 2020

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl