Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

Rekrutacja w pigułce

Zasady rekrutacji

1.  Rekrutacja do żłobka prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
 
2.  Lista placówek biorących udział w elektronicznym systemie rekrutacji dostępna jest na stronie systemu rekrutacji https://gdynia-zlobki.nullo.pl, w zakładce „Informator o ofercie”.
 

Jak zapisać dziecko do żłobka?

1.  Należy zarejestrować wniosek w systemie elektronicznej rekrutacji - https://gdynia-zlobki.nullo.pl. Wniosek należy zarejestrować w terminie od 17 kwietnia do 11 maja.

Uwaga!
Z racji przypadających w terminie 17-18 kwietnia 2022 r. Świąt Wielkanocnych.
Rejestracja wniosków rozpocznie się 19 kwietnia 2022 r. od godz. 9:00
 
  • W panelu „Zarejestruj się” należy wprowadzić PESEL, imię oraz nazwisko kandydata, następnie należy nacisnąć „Zarejestruj się”. W kolejnym kroku należy wprowadzić hasło do konta i przejść do kolejnych kroków rejestracji danych przyciskiem „Dalej”.
  • Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami wymaganymi, które należy uzupełnić.
  • W panelu dotyczącym wyboru placówki możliwe jest wybranie dwóch żłobków. Placówki należy wskazać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
  • W panelu dotyczącym kryteriów naboru należy zaznaczyć kryteria, które kandydat spełnia.
  • Po zakończeniu rejestracji danych w panelu podsumowania należy nacisnąć „Zapisz”. Po zapisie danych zostanie utworzone konto kandydata.
2.  Rodzic nie musi zgłaszać się osobiście do wybranego żłobka z wnioskiem. Zarejestrowany  wniosek zostanie potwierdzony w systemie elektronicznej rekrutacji  bezpośrednio przez wybrany żłobek pierwszego wyboru w terminie 7 dnia od daty rejestracji . 
 
3. W dniu 15 maja nastąpi ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do żłobka. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie udostępniona w systemie rekrutacji (po zalogowaniu się na konto kandydata) oraz zostanie przesłana na adres e-mail, który został wprowadzony podczas rejestracji wniosku.
 
4. W terminie max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych (tj. 15 maja) Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka.  Oryginały oświadczeń oraz kserokopię niezbędnych dokumentów weryfikujących zdobytą punktację (wraz z dokumentami potwierdzającymi miejsce zamieszkania lub zameldowania w Gdyni przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka) będzie należało składać do urny znajdującej się przy wejściu do administracji siedziby żłobka przy ul .Wójta Radtkego 23.
Komisja rekrutacyjna , po analizie dokumentów i zamknięciu procesu rekrutacyjnego , dokona zniszczenia złożonych przez Państwa dokumentów. 
 
5. W dniu 15 czerwca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do żłobka.
 
6. W terminie max. 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych (tj. 15 czerwca) Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania umowy.
 
7. Rekrutacja uzupełniająca do żłobka będzie prowadzona o ile żłobek nadal będzie dysponował wolnymi miejscami i nie będzie posiadał kandydatów na liście rezerwowej. 
 
Anna Damaszke 
Dyrektor 


Dodano dnia 19 Kwietnia 2022

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl