Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

TYMCZASOWE ZMIANY DOT.SKŁADANIA DOKUMENTÓW- REKRUTACJA

 

W związku z obowiązującym stanem pandemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonej przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dot. Ograniczenia przebywania osób postronnych na terenie żłobków (Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.) oraz troską o zdrowie i życie pracowników żłobka „Niezapominajka” w tym roku należy dostarczyć oryginały oświadczeń oraz kserokopię wszystkich niezbędnych dokumentów ( które miały być składane w oryginalne do wglądu) w postępowaniu rekrutacyjnym i zapakowane w kopertę umieścić w specjalnej urnie, znajdującej się przed wejściem głównym do administracji siedziby żłobka. Prosimy nie umieszczać oryginałów dokumentów z uwagi na ich późniejsze zniszczenie.

 

  1. Przygotuj wszystkie dokumenty, które chcesz złożyć podczas rekrutacji.

  2. Kserokopię dokumentów i oryginały oświadczeń zapakuj do koperty i wrzuć do przygotowanej urny w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie przyjętych do żłobka tj od 15.05.

  3. Komisja rekrutacyjna po analizie dokumentów i zamknięciu procesu rekrutacyjnego dokona komisyjnego zniszczenia dokumentów najpóźniej do dnia 31.08.2020 r.

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest żłobek „Niezapominajka” ul. Wójta Radtkego 23, 81-351 w Gdyni, e-mail: zlobekniezapominajka@wp.pl

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: ins.och.danych@gmail.com

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań żłobka w zakresie rekrutacji kandydatów do żłobka „Niezapominajka”

Podstawa przetwarzania danych jest UCHWAŁA NR XVII/553/20 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka” opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 24 marca 2020 roku poz. 1566.

Odbiorcami danych osobowych jest komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora żłobka „Niezapominajka”

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, prawo do kontaktu z IOD, prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).Dodano dnia 13 Maja 2020

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl