Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
Wójta Radtkego 23 Gdynia ul. Wójta Radtkego 23
81-351 Gdynia
tel: 58 620 88 39
niezapominajka@zlobekgdynia.pl
Filia Pogórze Porębskiego 21 Gdyniaul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel: 58 622 23 76
pogorze@zlobekgdynia.pl
Filia Dąbrowa Porębskiego 21 Gdyniaul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel: 502 919 017
dabrowa@zlobekgdynia.pl
   
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki,uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość.

POWRÓT DZIECI DO ŻŁOBKA W PEŁNYM SKŁADZIE - 16.07.

Szanowni Rodzice,
 
z wielka radością informujemy, że dnia 2 lipca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny  wydał wytyczne  łagodzące dotychczasowe obostrzenia .  W przypadku żłobków  zniesiono ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72 j.t.).
 
W obecnej sytuacji ,kiedy zostały poluzowane obostrzenia  i jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie zapisane dzieci do naszych placówek  ,od 16.07 zostaje wznowiony obowiązek uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku .
 
W związku z tym ,że powrót dzieci nie zwalnia nas z reżimu sanitarnego bardzo prosimy o kontakt z  placówką  w sprawie ustalenia szczegółów dotyczących powrotu dziecka do żłobka oraz zapoznanie się z procedurą   i dostarczenie oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce , podpisanego przez obojga rodziców.
 
Damaszke Anna
 


Dodano dnia 7 Lipca 2020

< powrót do aktualności

Galeria

design & code LemonArt.pl